הרצאות וסדנאות סליחה
הוספת סליחה   |   סדנת סליחה   |   כתבות ומאמרים   |   אסטרולוגיה   |   חלומות  |   קבלה   |    תא וידויים   |  יום כיפור  |  פקס לכותל   |   סליחה טלפונית 
RSS
English  |  נגיעות לחיים רגועים יותר  |  סדנאות לחיים רגועים |  סיור סליחות |  צור קשר  |  הוסיפו למועדפים

סדנת סליחה

לשחרור כעסים

למידע נוסף>>סליחה יום יומית

על הסליחה לעצמנו בחיי היום יום ובכל יום
כל יום רביעי בשעה 16:00 ברדיו החברתי הראשון

למידע נוסף>>
הדרך אל האושר
מהי סליחה  
  איך סולחים?  
  הצורך בבקשת סליחה  
התנצלות  
כעס  
שלווה  
חנינה  
לקחת אחריות  
סליחה בתקשורת  
דרכי פיוס  
למאמרים נוספים  
סליחות אחרונות
אהבה אסורה
סליחה לחברים שנשארו מאחור
העבר היכה בי רק עכשיו..
באבי שלי סורי
אלירז שדה מתנצל בפני אברמוביץ´
מתנצל? יו´´ר הקואליציה על אמירתו המזלזלת
אביב גפן התנצל בפני גיספן, לאחר שכינה
סליחה ה´
הייתי אהבל
הייתי כזאת ילדותית
סליחה אבל אני לא סולחת
על זה שאת לא חברה טובה
סליחה בורא עולם
קנדה מתנצלת
פח זבל כתום
סליחה מהמנהל בחיפה
האושר הקטן הזה נותן לי כוח עצום!!
 

קבלה וסליחה
חוכמת הקבלה נותנת לנו את הכלים להפוך כל כאוס להגשמה עצמית. למצוא את הטוב ברע. מועקה בלב, רצון לשלווה ופיוס דורשות תיקון. אחד התיקונים בקבלה הוא להבין ולהודות שעשיתי משהו לא בסדר. שפגעתי במישהו. להבין למה , את המשמעות את שורש הבעייה ואז לתקן ולבקש סליחה.

לחצו כאן להמשך...


סליחה ותודה
"סליחה ותודה-מלים שהכול יודעים פישרן
ועם זאת- לא יסולא בפז ערכן
ערכן
הן מביאות תחושת הקלה, אהבת אדם וסיפוק
הן לאומר והן לנאמר ללא צורך בנימוק
וככל שנרבה השימוש במלים סליחה ותודה
כן יגרעו כעס ואלימות ותרבה האהדה. "

 

סליחה בתורה

סליחה ומחילה ביהדות
כבר בבריאת העולם אנו נתקלים במעשים של אדם וחווה שנדרשים עליהם בקשת סליחה:
לאחר שאלוהים סיים את תהליך הבריאה הוא אמר לאדם ולחווה: "כל מה שאתם
רואים, שלכם, אבל אני אוסר עליכם לאכול מעץ זה, אם תאכלו ממנו מות תמותו."
בגן העדן חי לו הנחש שהיה הערמומי מכל החיות. כשפגש הנחש את חווה הוא
שכנע אותה לאכול מן התפוחים והבטיח לה שתזכה בחכמה גדולה אם תאכל.
בסופו של דבר לא עמדה חווה בפיתוי ונתנה גם לאדם לאכול מן התפוח האסור.
ואכן, הפכו פתאום אדם וחווה לחכמים והבחינו מייד בעירומם שהביך אותם ולכן
כיסו את עצמם בעלי תאנה. אלוהים כעס מאוד על אדם וחווה, הוא גירש אותם
מגן העדן לנצח ואף קילל והעניש אותם:

על אדם גזר אלוהים בגלל שנתן לחווה לפתות אותו, עבודה קשה "ועל כל הגברים
שייוולדו אחריך חיי עמל וסבל, בזיעת אפך תעבד את האדמה ותפרנס
את משפחתך..."
לחווה אמר אלוהים: "מכיוון שהתפתית לאכול מפרי עץ הדעת, את וכל הנשים
שיבואו אחרייך תיענשו בלידה כואבת וקשה..." ולנחש אמר: "בגלל מעשה הרשע
שלך תבלה את כל חייך על גחונך (על הבטן שלך) תאכל עפר כל ימי חייך והאדם
ישנא אותך מכל בעלי החיים, מעתה ועד עולם.
מאז אותו יום שבו אכלו מן הפרי האסור גורשו אדם וחווה מגן העדן, חייהם הפכו
קשים יותר, אך הם גם הפכו לחכמים יותר מכל בעלי החיים שיצר אלוהים.

ומעניין מה היה קורה אילו רק אמרו לאלוהים מילה אחת: סליחה !

בדף זה אנו נציג בפניכם היכן הוזכרה בתנך המילה סליחה בווריאציות שונות סלח סלחו

אסלח

ירמיה לא לד

ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד

ירמיה נ כ

בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשר אשאיר

ואסלח

ירמיה ה א

שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה

דברי הימים ב ז יד

ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם

ונסלח

ויקרא ד כ

ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם

ויקרא ד כו

ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו

ויקרא ד לא

ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו

ויקרא ד לה

ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו

ויקרא ה י

ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו

ויקרא ה יג

וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה

ויקרא ה טז

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו

ויקרא ה יח

והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו

ויקרא ה כו

וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה

ויקרא יט כב

וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא

במדבר טו כה

וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם

במדבר טו כו

ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה

במדבר טו כח

וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו

וסלחת
שמות לד ט

ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו

מלכים א ח ל

ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת

מלכים א ח לד

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבתם אל האדמה אשר נתת לאבותם

מלכים א ח לו

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה

מלכים א ח לט

ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם

מלכים א ח נ

וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום

תהילים כה יא

למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא

דברי הימים ב ו כא

ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים ושמעת וסלחת

דברי הימים ב ו כה

ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבתיהם

דברי הימים ב ו כז

ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה

דברי הימים ב ו ל

ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם

דברי הימים ב ו לט

ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך

וסלחתי

ירמיה לג ח

וטהרתים מכל עונם אשר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי

ירמיה לו ג

אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם

יסלח

במדבר ל ו

ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה

במדבר ל ט

ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה

במדבר ל יג

ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה

מלכים ב ה יח

לדבר הזה יסלח יהוה לעבדך בבוא אדני בית רמון להשתחות שמה והוא נשען על ידי והשתחויתי בית רמן בהשתחויתי בית רמן יסלח נא יהוה לעבדך בדבר הזה

במדבר יד יט

סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה

דברים כט יט

לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים

עמוס ז ב

והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא

סלחתי

במדבר יד כ

ויאמר יהוה סלחתי כדברך

סליחות

נחמיה ט יז

וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם

ובקריצת עין - אם אדם וחווה היו סינים- ייתכן שעד עצם היום הזה היינו בגן עדן, שכן אדם וחווה הסינים היו אוכלים ככל הנראה את הנחש במקום את התפוח...

 
   חיפוש
תגיות לבקשת סליחה
סליחה במשפחה 
סליחה לחברים 
סליחה בעבודה 
סליחה בתקשורת 
סליחה בזוגיות 
סליחה בצבא 
סליחה בבית הספר 
סליחה לעולם 
סליחה לאלוהים 
סליחה, גם אני נפגעתי 
(סליחה (כללי  
תודה 
הוספת סליחה 
 
מדורים שימושיים
מכתב לאלוהים 
קבלה 
אסטרולוגיה 
נומרולוגיה 
קמיעות 
קברי צדיקים 
סליחה בשפות העולם 
סיפורי סליחה 
כתבות ומאמרים 
סדנאות
סדנאות - לחץ כאן למציאת סדנא 
סליחה ביהדות
סליחה ו - חגים 
משפטי סליחה 
סליחה בתורה 
ירושלים 
סליחה סליחות - סרט 
הכותל המערבי 
יום הכיפורים 
כללי
איך כותבים מכתב 
הרשם לניוזלטר 
יום הסליחה הישראלי 
בדיחות 
תמונות סליחה 
היועץ לשרותך 


קידום אתרים עמוד הבית | הוספת סליחה | תנאי שימוש |
צור קשר | אלוהים | על האתר | Google+‏
 כל הזכויות שמורות לאתר סליחה 2005 - 2012 ©