בורא עולם אני מצטער

בורא עולם

אני יתחיל בכך שאני רוצה להגיד לך תודה על כל מה שאתה נותן לי תודה על כך שאני יהודי על כך שאני בריא שאין לי שום מום על זה שהבאת לי אבא ואמא ואחות ומשפחה גדולה ומורחבת והבאת למשפחה ולי פרנסה ושנתת לי זכות להכיר אותך ולהתקרב אליך בגיל מוקדם ועל כל הרחמים שאתה מרחם אליי ועל כל האהבה שאתה נותן לי אבא בורא עולם אני אוהב אותתך ויתגדל שמך הגדול לעולם ולעולמי עולמים אבא בורא עולם אני רוצה בזכות המחשב הזה להגיד לך אבא שיש לי ערעור תשובה גדול עכשו ואני מטחרט על העברות שעשיתי

על כך שעברתי על כל התורה כולה על כך שכפרתי בשמך והייתי אפיקורס על כך שהחטאתי תרבים על כך שפגמתי בברית הקודש ונאפתי על כך שדיברתי לשון הרע והצאתי שם בעולם שמך על כך שלא הייתי יהודי טוב וחיללתי שם שמים על כך שלא כיבדתי הורים ובכך ביזיתי אותך על כל הגזלים שעשיתי על כל ביטול מצוות עשה ולא תעשה על כך שכאשר דיברתי אולי הרחקתי יהודים אחרים משמך הגדול על כל המאכלים הלא כשרים שאכלתי ועל כל המידות הרעותשלי שאני לא מתקן על כך שלא התפללתי תפילות ערבית שחרית ומנחה על כך

שביטלתי קריאת שמע על ביטול תורה שעשיתי על כך שזיזלתי בתמידי חכמים או דיברתי לשון הרע על צדיקים על כך שעשיתי תשובה ומיד אחרי התשובה המשכתי לעשות עבירות על כך שהייתי ושאני כפוי טובה ם אני על כך שלא האמנתי בך באמונה שלמה על כל הברכות שלא כיוונתי ובלעתי מילים ובירכתי ברכות לבטלה על כך שהעלהבתי יהודים אחרים ובכך ביזיתי את מעשה ידיך על כך שהייתי גאוותן למרות שאני אפס מאופס

ועל כך שכעסתי ובכך נתתי ליצר הרע להשתלט בי על כך שלא האמנתי בשלושה עשר עיקרי התורה אבא שבשמיים אני ברגע זה אבא שבשמיים בוחן כליות ולב אני מתחרט ומצטער בזה בלב שלם בורא עולם מלך מלכי המלכי המלכים אני מצטער אני מצטער מצטער מצטעררררררררררררררר ומתבייששששששששששששששששששש באיך שהתנהגתי ואני מצטער אבא שבשמיים ובורא עולם ברחמיך המרובים אנא תסלח לי ותעזור לי לחזור בתשובה שלמהההההההההההה ולהתקדש בברית הקודששששששששש

ולא לפגום יותר חס ושלום ולהרחיק ממני כל מחשבות של טומאה ותעזור לי להתקדש כי זה מה שבאמת אני רוצההההההההההההה להתקדש וקדש שמך בעולם ולחזור בתשובה ואני יודע שהרבה פעמים זה לא נראה אבל עכשו שאני חחוזר על כל העבירות שעשיתי אני מתבייש בזה וצטער מצטער מכל הלבבבבבב

ובבקשה תסלח לי בורא עולם ובקשה תעזור לי להתקרב אליך ךךךךךךךך יהי שמך הגדול מבורך לעולם לעולמי עולמיםם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *