כתבו וידוי

לשמור ולהחזיק סודות ווידויים לפעמים יכולים להקשות את ליבנו.
זה יכול להיות גם כמו משקולת כבדה שנסחוב על גבינו ובליבנו בחיים שלנו.
ובכל זאת הבטחתי לא לגלות או שהוידוי שלי יכול לשנות את כל החיים ולהשפיע על אנשים רבים ויקרים הקרובים אל ליבי. "
יש אנשים שיאמרו ש"את כל סודותייהם ייקחו לקבר" ויש כאלה שיטענו ש"סוד אינו סוד שלם, אם דבר קיומו אינו ידוע לאחר"
לכל אחד מאיתנו יש סוד, או שניים, אותו אנחנו לא מגלים לאף אחד. אך, לעיתים אנו מרגישים צורך תמידי לשחרר סודות ומחשבות שונות.

לשם כך יצרנו "תא וידויים אישי וורטואלי" המאפשר לך לספר ולשתף גם בעילום שם או בהשמטת פרטים כדי לשחרר ואפילו במעט את אותה משקולת מחייך.
אז כיתבו את הוידוי שלכם.
ניתן לכתוב סוד באופן אנונימי. (נא לא לכתוב פרטים אישים שעלולים לפגוע ).