כי מי יגיד לך מה תעשה ומה תפעל

אל אלהי הרוחות,

אדון הרחמים המעביר על מידותיו, שחטא אחד בעבורו כמו כמיליון חטאים (כי אחד מול אינסוף הוא כמו מאה וכמו מיליון מול אינסוף…), אדון הסליחות, רחום וחנון שמך, עשה למען שמך כי יחיד ועני אני, עשה למען אברהם יצחק ויעקב שקראת שמו ישראל וישרון, עשה למען דוד מלך ישראל (ע´´ה),

חנני אלהים ברב רחמיך מחה פשעי, מחטאתי טהרני וקיים בי וחטאתי כנגדי תמיד, הסתר פניך מחטאי וכל עוונתי מחה לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי אל תשליכני מלפניך ורוח קדשךאל תיקח ממני השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני,

עשה למען שמותיך הגדולים חסדיך הפשוטים עשה למען יתומים ואלמנות אבי יתומים ודין אלמנות, עשה למען יגלה כבודך בעמים למען יוודע כי אתה עליון בארץ הקדושה וסולח ומוחל רחום וחונן וזאת ידע כי קרן עור פני וזככתי החומר ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים, וכך יודע אצלי והאדיר שמך יקר תפארת גדולתך.

עשה למען שמך שיתהדר בזאת ועוד עשה למען ימינך אשר רחמך אינם נגמרים עשה למען תורתך אשר הודיעה לך שעתיד האדם לחטוא לפניך ואתה אמרת שתסלח עשה למען קדושתך –

למען השכינה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבבכה את בניה למען יודע בגוים אם הבנים שמחה הללויה.

שמע ישראל ד´ אלקינו ד´ אחדדדדדדדדד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *