מכתב סליחה ומחילה לבורא עולם

ריבונו של עולם, אדון הכל, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים. איני יודע כיצד לפתוח ולפרש שיחתי לפניך, אך אני מאמין שאתה יודע מה עובר בליבי וכן מה שעולה במחשבתי. בימים אלו אני עובר תקופה לא קלה המלווה בצער רב ובייסורים קשים אשר אין נפשי יכולה יותר לשאת.

יודע אני שהבאת עליי את הייסורים הללו כדי לכפר על נפשי ולהעמידני בניסיון, לבחון אותי ולראות אם אני עומד בניסיון / במבחן. צר לי אבא שבשמיים שאני נופל ומועד ומבקש אני את סליחתך ומחילתך. ייסורים אלו קשים עד מאוד ויכולים פשוט להוציא את האדם משלוותו ומרגיעתו, עד כדי כך שמפריעים לי להתפלל אליך ולהלל אותך, כדוגמת מה שקרה היום.

לכן, מבקש אני ממך, בעל הרחמים והסליחות, אבי היקר, שתחוס ותרחם עליי ותשים סוף וקץ לייסוריי הקשים הללו ולא יפקדו אותי יותר לעד ולעולמי עולמים: לא חומציות בקיבה, לא כאבי בטן, לא מתחים ולא לחצים שונים ומשונים – אלא כל גופי, נפשי ונשמתי יהיו בריאים ושלמים ברמ"ח איברים ושס"ה גידים ויהללו ויברכו את שמך מלכנו תמיד בגיל וברינה בששון ובשמחה ובטוב לבב ואהיה שרוי תמיד בשמחה ויקוים בי הפסוק שאמר דוד המלך ע"ה לפניך:  נתת שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו  (תהלים ד´, ח´).

ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתחתום ותסתום את פי השטן המקטרג עליי פעם אחת ולתמיד, ותאמר למלאך המשחית והנוגף: "הרף (די!), אל תשלח יותר את ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה לעד ולעולמים, לנצח נצחים´´. ויקוים בי הפס´: "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים", "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד".

אבא יקר, יודע אתה שיש לי עוד משימות רבות לבצע על מנת להגדיל שמך ברבים, כדוגמת: כתיבת הספר  לב כל חי , כתיבת העלון  קירוב לבבות וכן הלאה עוד הרבה דברים יפים ורעיונות טובים אשר עוד לא מימשתי, והייסורים הללו תוקעים אותי ומפריעים לנפשי ונשמתי ומשגעים את ראשי עד מאוד. על כן, רפא אותי בבקשה ממך, למען שמך, רפא אותי בשבילך, בשביל שאר בניך תושבי עירי ומחוצה לה, שמחכים וצמאים לדברי תורה ומוסר.

יהי רצון מלפניך ה´ אלוקיי ואלוקי אבותיי שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי ייסורין וחולאים רעים, אם צריך לפגוע בממון אז תפגע בממון שיהיה לכפרה, רק לא בנפשי ובגופי – אני רוצה לחיות חיים בריאים ותקינים על מנת שאוכל לעבדך כראוי כבן של מלך אמיתי. ריבונו של עולם מחול ובטל (עזוב) את חובותיי ועוונותיי, ריבונו של עולם פתח שערי שמיים לתפילתי, ריבונו של עולם קבל תפילתי ברחמים וברצון, ריבונו של עולם רחם על נפשי ונשמתי.

רחמנא מחול ושבוק לחובין ולעווין, רחמנא פתח שמיא לצלותין, רחמנא צלותנא קבל ברעווא, רחמנא רחם על נשמתין.

יהי רצון שבזכות תפילתי הזכה הזאת הנובעת מעמקי נפשי ונשמתי ובזכות הזכויות של סבותיי וסבתותיי ז"ל – שעזרו לי רבות בפעם הקודמת של הייסורים, תגן עליי ותושיעני מהס"מ הרשע המנסה להפילני לשאול תחתית ותיתן לו מנה אחת אפיים ותשתקהו ולא יוכל ליגע בי כלל ולא לעשות לי שום דבר רע, ותרימני ותגדלני לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב, ולא אפקד יותר בזאת הצרה לעד ולעולמים, לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון! ותבטל מעליי כל גזירות קשות ורעות ויקוים בי הפס´ שפרסמו הרש"ש הקדוש:  לעולם ה´ דבריך ניצב בשמיים . (12 פעמים).

יהי רצון שיצא לאור משפטי בבית דין של מעלה לטובה ולברכה ותבטל מעליי את כל המקטרגים והמשטינים והייסורים הקשים לעד ולעולמים, לנצח נצחים. ואזכה להיכתב ולהיחתם השנה בספרם של צדיקים וחסידים, ישרים ותמימים, מתוך בריאות הנפש והגוף ברמ´´ח אבריי ושס´´ה גידיי, יחד עם כל משפחתי ויחד עם כל עם ישראל, ונזכה לגאולה השלימה בעגלא ובזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן! יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה´ צורי וגואלי.

בתודה וברכה על כל הטובות והחסדים שאתה גומל עמדי, עבד ה´ – עבדא דקודשא בריך הוא בנך האוהב מכל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *