קברי צדיקים ומנהגים

קברי צדיקים
מה זה קברי צדיקים? מה עושים בקברי צדיקים? למי זה מתאים ?
מתי הולכים לקברי צדיקים ?

מיהו צדיק

אמרו חז"ל: "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם".
צדיק הוא איש מופת אדם אם יראת שמים, שאורח חייו זך וטהור. אורך חיים זה הביא אותו לקרבה לאלוהים עוד בחייו.
"צדיק יסוד עולם", כתוב בתהילים.
צדיקים אלו נקראו בחייהם מקובלים.
בזכות הצדיקים העולם קיים.
בכל דור ודור חיים בעולם ל"ו צדיקים נסתרים שבזכותם העולם קיים.

מה זה קברי צדיקים

ייחוס קדושה למקום בשל אירוע מיוחד שאירע בו הוא תופעה עתיקה
קבר של צדיק כמקום קדוש, (ר' חיים פלטיאל – "ומקום קדוש גורם שתהא תפילתו נשמעת מהרי"ל – "דבבית הקברות מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור) כשהצדיק נפטר יש לו כוח לפעול ולעזור לאדם שבא אליו, יותר מאשר היה לו כשהוא היה בחיים.

בשנים האחרונות הופכת העלייה לקברות צדיקים בארץ ובעולם לתופעה סוחפת את כלל האוכלוסיה, מרגשת ומרתקת מבחינה אנתרופולוגית. אנשים באים לשפוך שם את ליבם ולבקש על ברכה, סליחה: פרנסה, בריאות, זיווג או ילדים ובקשות רבות.

מתי עולים ומתפללים על קברי צדיקים

מקובל לעלות לקברי צדיקים בראש חודש, באמצע החודש (ט"ו בחודש), ובימי תשובה: חודש אלול, עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום כיפור, וכן בחול המועד פסח וסוכות. ישנם אנשים שעולים לקבר בזמנים שונים כאשר קיים אירוע אישי ודחוף עבורם.
אסור לעלות לקברי צדיקים בשבתות ובימים טובים. בימים אלו הצדיקים מסבים עם שאר חבריהם בגן עדן.

מנהגי תפילה והשטתחות על הקבר

נהוג לומר פרקי תהלים על קברי צדיקים. סגולת אמירת פרקי תהלים שהיא מקשרת את האומר עם נשמתו שלו, ופותחת את לבו,

נהוג להשאיר משהו אישי בסביבת הקבר (פיסת בגד) כאילו, האדם נשאר בקשר עם המקום גם לאחר עזיבתו.

קשירת חוט אדם על היד בקבר הצדיק ולהמשיך לענוד אותו להמשכיות הברכה גם לאחר עזיבת קבר הצדיק.

נהוג להדליק נר על קבר הצדיק הנר הוא סמל לנשמה. על ידי הדלקת הנר כאילו 'משאירים את הנשמה' אצל הצדיק.

הקפות נוהגים להקיף את הקבר שבע פעמים, תוך אמירת תפילה

צדקה: נוהגים לתת צדקה, בקבר הצדיק או אחר העילה לקברו. מי שרוצה לקבל, צריך לדעת לתת.

שמות קברי צדיקים

 1. קברי צדיקים – רבי שמעון בר יוחאי
 2. קברי צדיקים – קבר רחל
 3. קברי צדיקים – קבר יוסף
 4. קברי צדיקים – קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה
 5. קברי צדיקים – קבר האר"י, רבי יצחק לוריא
 6. קברי צדיקים – קבר דוד ומשה
 7. קברי צדיקים – קברו של רבי נחמן מברסלב, באומן
 8. קברי צדיקים – קבר הרב חיים פינטו, במוגאדור שבמרוקו
 9. קברי צדיקים – קבר הבאבא סאלי, הרב ישראל אבוחצירא, בנתיבות
 10. קבר אביי ורבא
 11. קבר רבי יהודה
 12. קבר רבי יוסי דמן
 13. קבר רבי כרוספדאי
 14. קבר האידרא
 15. קבר רבי טרפון
 16. קבר אלקנה
 17. קבר כוכי
 18. קבר בניהו בן יהודע
 19. קבר אבא שאול
 20. קבר קבר רחל
 21. קבר יוסף הצדיק
 22. קבר הבאבא סאלי
 23. קבר הרמח"ל
 24. קבר עובדיה הנביא
 25. קבר נחמן קטופא
 26. קבר מר זוטרא
 27. קבר מרדכי ואסתר
 28. קבר יוחאי
 29. קבר שמעיה
 30. קבר רבי מאיר בעל האקדמות
 31. קבר יואל הנביא
 32. קבר יונה הנביא
 33. קבר רבי יהודה בן תימא
 34. קבר רבי מאיר בעל הנס
 35. קבר רבי יוסי הגלילי
 36. קבר רבי אליעזר בן רבי יוסי
 37. קבר רב הלל האמורא
 38. קבר דן בן יעקב
 39. קבר אברהם אבינו
 40. קבר לאה אימנו
 41. קבר רבקה אימנו
 42. קבר שרה אימנו
 43. קבר יעקב אבינו
 44. קבר יצחק אבינו
 45. קבר אבנר בן נר
 46. קבר חבקוק הנביא
 47. קבר רבינו בחיי
 48. קבר רבי אבדימי דמן
 49. מערת אליהו הנביא
 50. קבר אבא חלקיה וחנן הנחבא
 51. קבר חוני המעגל חצו
 52. קבר רחל
 53. קבר האמהות
 54. קבר רבי חייא ובניו
 55. קבר רב כהנא
 56. קבר רבן גמליאל
 57. קבר יהודה בן יעקב
 58. קבר זכריה הנביא
 59. קבר דוד המלך
 60. קבר יד אבשלום
 61. קבר חולדה
 62. קבר חושי הארכי
 63. קבר מיכה הנביא
 64. קבר רבי אברהם אבן עזרא
 65. קבר רבי אליעזר בן עקישא
 66. קבר רב חלפתא ובניו
 67. קבר אבי אליעזר המודעי
 68. קבר בנימין בן יעקב
 69. קבר רבי יוסי בן זמרה
 70. קבר רבי יוחנן הסנדלר
 71. קבר רבי ייבא סבא
 72. קבר שמא הזקן
 73. קבר תלמידי שמאי
 74. קבר רבי יוסי בן קיסמא
 75. קבר שמואל הנביא
 76. קבר רב לוי בר סיסי
 77. קבר ר יהושע דסכנין
 78. קבר רב מתיא בן חרש
 79. קבר רבי שמעון בן מנסייא
 80. קבר רב כרוספדאי חמיד ליבא
 81. קבר רב יוסי סראגושי
 82. קבר רב יהודה בן עלאי
 83. קבר רבי ינאי עכברה
 84. קבר עקביא בן מהללאל
 85. קבר רבי אליעזר בן ערך
 86. קבר יונתן בן עוזיאל
 87. קבר רבי ראובן האצטרובלי
 88. קבר רבי חנינא בן דוסא
 89. קבר רב אושעיא איש איריא
 90. קבר רבי יוסי דמן
 91. קבר יהודע כהן
 92. קבר בנימין הצדיק
 93. קבר נחום איש גמזו
 94. קבר רבי פנחס בן יאיר
 95. קבר רבי יהודה הנשיא
 96. קבר נחמיה העמסוני
 97. קבר דבורה הנביאה
 98. קבר יהודה בן בכא
 99. קבר רבי שמעון שזורי
 100. קבר עמוס תקוע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *