רפואה שלמה והמצאת פרנסה במהרה

בורא עולם אני מעתירה בפניך כי תחון אותי זה זמן רב שאין מושיע וצרי גדולים מנשוא הן מבחינת פרנסה והן מבחינת רפואה.

יהי רצון כי תעלה אותי מעל כל אותם מכשולים שעומדים בפני ושלח לי פרנסה בשפע, טובה ובנקל, פרנסה שתהא בכבוד ולא בביזוי בהתר ולא באיסור בנחת ולא בצער ושלח לי רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף על מנת שאהיה חזקה בגוף ונשמה על מנת לעבוד אותך. אנא בורא עולם העלני מהמקום הנורא שאני נמצאת בו כיום והרשעים המתגלים.

אנא בורא עולם הביאני למקום רווחה והצלה ותן בידי לידי השפעה ולהיות במקום שבו אהיה רצויה ואוכל להשפיע. אנא בורא עולם חושה והצילני נא והושיעני נא וגאלני נא אותי כפרט ואת את ישראל ככלל.

יהי רצון כי דבריי יגיעו עד כסא הכבוד ללא מפריעים ומזיקים ויתקבלו ויתגברו רחמי שמיים עליי כי לא על זכויותי אני תולה את ישועתי אלא כי על רחמיך כמו שכתוב ´´ברוגז עקדה תזכור´´.

כתוב כי אתה אל מלא רחמים חנון ורחום ורב חסד ואמת.

יהי רצון שאכן דברי יעלו ויתקבלו וימשך מזלא מלמעלה מאיתך ותבוא ההארה במקום חשוך שאני בו יושבת.

אדנ-י אור לי. .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *