תודה אבא, וסליחה אבא!

מבין כל הדברים שיש בעולם, אותך אני הכי הרבה אוהב. מבין כל הדברים שיש בעולם, רק בך אני רוצה לדבוק. לא היה לא הווה ולא יהיה כמוך. אין עליך אבא. תודה לך, שאתה אוהב אותי. תודה לך, שאתה מבין אותי. תודה לך, שאתה לא כועס עלי. תודה לך, שלא עזבת ולא נטשת אותי אף פעם. תודה לך, שתמיד היית איתי.

תודה לך, שעדיין הינך איתי. תודה לך, שהינך מחזיקני כבינך. תודה לך, שנתת לי אין סוף הזדמנויות. תודה לך, שעוזר לי אתה לנצח היצר הרע. תודה לך, שבראת עולם כה מופלא רק בשבילי. תודה לך, על הרגעים הקשים שבהם עודדת אותי. תודה לך, על זה שהינך מאפשר לי להודות לך. תודה לך, שאתה מקבל אותי בחזרה.

אין סוף תודות, על המשפחה, החברים, הכסף, האוכל, הישיבה המצויינת, החוכמה, הבינה, הדעת, הבריאות, החיות, השמחה, על העולם, האושר הנצחי, ועל אין סוף הטובות שעשית ועושה אתה עמדי בכל רגע ורגע. אנא, המשך להשפיע עלי מטובך האין סופי, ועזור לי לדבוק רק בך הבורא יתברך, והמשך להיות איתי לעד ולנצח נצחים.

סליחה אבא, אוי סליחה..! סליחה על אי קימתי לתפילות. סליחה על אי שמירתי על סדרי הישיבה. סליחה על אי לימוד תורה לשמה. סליחה על אי ניצול הזמן לתורתך הקדושה. סליחה על הוצאה לבטלה. סליחה על הרגעים הקשים שגורמים לי לחוסר אמונה. סליחה על הרגעים הקשים הגורמים לי לחוסר ביטחון. סליחה על שאיני מקיים ´´ושמחת בחגיך´´.

סליחה על שפעמים איני מרגיש כל טעם בחיים המרים. סליחה שאיני עומד בנסיונות. סליחה שפעמים מכעיס אני אותך. סליחה על שטמאתי את פי בלשון הרע. סליחה שקשה לי, סליחה שאיני עומד בלחץ, הנסיונות, הקשיים, והמריבות. סליחה שאיני משמח אותך כמו מיכאל הבחוד המתמיד. אוי, אבא, סליחה, סליחה על כל הדברים הרעים הנתעבים שעשיתי במהלך 15 שנותי על פני האדמה.

מודה אני לפני אבא, בבשת פנים בבושה וכלימה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך יהי רצון שתמחל ותסלח ותכפר לי על כל עוונותי חטאי ופשעי הרבים. תודה לך על הכל. וסליחה ממך על כל הדברים הרעים שעשיתי. אוהבך עד אין קץ, ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *