תודה אלוהים

גלוי וידוע לפניך מלך רחום וחנון שעד היום ביקשתי רק על חסרונותיי ותאוותיי. היו ימים שביקשתי כסף וכבוד, היו ימים של חברים ובילויים, ביקשתי פרנסה מזומנת, אישה, ילדים, שימחה ואושר. כל הדברים שביקשתי ממך בורא עולם היו חסרים לי באותה נקודת זמן. תודה על מה שמילאת ותודה על מה שחיסרת.

כמו כן, לא נסתר מעינך שרבים הם הקמים עלי, רבים האומרים אין ישועה לדוד, רבים הם הרוצים לראות אותי מושפל ונמס עד עפר, לא בכדי בורא עולם, יש אמיתות חלקית במעשיהם, תודה שאינך נותן אותי בידם כי יודע אתה ששיניתי את דרכי. רחם גם עליהם מלכי ותדון אותם לכף זכות למרות כל נזקיי. על כל אלו רבים עוונותי מנשוא מלך מלכי המלכים, אותם עוונות שאני עושה כלפיך, כמעט בכל אשר אפנה מזומנת לי עבירה או חוסר מצווה, תודה שנושא אתה אותם ואינך ממהר להעניש.

אך אנא ממך אל רחום וחנון, קבל את בקשתי הבאה יותר מכולן. מכל הבקשות שביקשתי עד הנה, מאלו שתלויות ועומדות וגם מאלו שאבקש מן הסתם מחר מכוח ייצרי, חסרוני ושיפלותי. קבל את בקשתי מכל תפילה שתבוא על חיסרון נוסף שתזמן לי, יותר מהכל. אנא ממך אל מלא רחמים, תן לי כוח לעמוד בקשיים שעוד נכונו לי. זה כל מה שאני מבקש.

תן לי כוח להתמודד. כי קושי ומצוקה מסתבר, הם היחידים שגורמים לי להתקרב אליך מלכי. לבקש ממך, לבכות, להתחבר, להצטנע, להתרגש ולהתענג שיש לי את הזכות להיות יהודי ושאתה הוא בוראי. תן לי את הכוח הזה לעמוד בכל הקשיים העתידיים שעוד נכונו לי ובעיקר עם אלו שאני מתמודד איתן היום. הגשמיים ואלו הרוחניים. עשה עמדי רק את החסד הזה השם יתברך, תן לי כוח לעמוד בכל הסבל שאורב לי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *