תנאי שימוש

אתר slicha.com מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.

אתר slicha משמש כשער כניסה לרשת חברתית לבקשות סליחה.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל info@shirk33.sg-host.com
האתר יעשה כל שביכולתו לטפל בהקדם האפשרי בבקשה.

דף זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות slicha.

אין לפרסם באתר מידע, קובץ, תמונה, תצלום, תכנים אסורים, או כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי. אין לפרסם תכנים באתר בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית ועלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

או כל מידע הפוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק.

אין לפרסם כאמור כל מידע שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך .

אין לפרסם כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן שלך.

אין לפרסם באתר פרסומות או מידע מסחרי ללא אישור בכתב מהאתר.

האתר רשאי לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתה מפרה את הוראות ותנאים שצוינו.

האתר רשאי למחוק לשנות ולערוך כל הודעה שיש, אף אם היא כבר פורסמה.

האתר רשאי למחוק לאלתר ולערוך כל מסר שמסרת לפרסום באתר.

המידע שהנך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט (נהג בתבונה).

האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות יתקבלו בעקבות פרסום הודעתך, לכן האחריות אינה נופלת על האתר.

דע, כי במשלוח תכנים לאתר slicha, הנך מקנה ל- " slicha " אישור שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

תשובות ותגובות שיתקבלו באתר והתוכן אינן מהוות עצה מקצועית.

האתר אינו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר.

אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

קנין רוחני

במסירת הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה לפרסום באתר הנך מתיר לאתר להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו.

האתר יהיה רשאי להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ תוכן שמסרת, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשם תפעול בכל מדיה שהיא.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו הנו של אתר slicha. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של אתר slicha בכתב ומראש.

אתר האינטרנט slicha מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב.

שינויים

האתר יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת.

האתר יפרסם את התנאים החדשים.

אחריות

השירות באתר slicha ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות השימוש ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות, תוכנן של הודעות , אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל תכנים שיפורסמו.

האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שכתבת ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

אתה מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

פרסום

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. slicha אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר.

קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי במסגרת האתר, יסופקו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות אלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

מכירות ושירותים באמצעות אתר Slicha.com הטעונים רישום / קנייה

אודות המכירה/השירות:

  1. אתר Slicha.comמאפשר ללקוחותיו לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, בטוחה ומהירה.
  2. עבור כל מוצר או שירות, המוצע למכירה, מוצג מסך בחירת מוצר, הכולל את שם המוצר או השירות ואת מחיר המוצר או השירות המוצע למכירה.
  3. מחיר כל המוצרים המוצעים למכירה מוצגים בשקלים.
  4. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת אתר Slicha.com לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אתר Pay Pal. או בכל אמצעי תשלום הקיים באתר.

לידיעתך לתשומת לב-, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים- פליליים ואזרחיים.

Slicha.com .6 שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווק ומכירת מוצר מסוים או שירות מסוים בכל עת שתחפוץ.

  1. אחריות על טיב המוצרים:

7.1 לרוכש מוצר לא תעמוד כל טענה כלפי Slicha.com.

7.2 המוצרים והשירותים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים והשירותים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.

7.3 .Slicha.com ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת פריט או שירות שיירכש על ידי המשתמש, הנובעת מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הצעת הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים.

  1. אספקת והובלת המוצרים:

8.1 . Slicha.com תדאג לאספקת כל מוצר ושירות, הנרכש על ידי הלקוחות באתר, לכתובת שהוקלדה בעת הקנייה, תוך 14 ימי עבודה לכל היותר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. . Slicha.com מתחייבת לספק רק מוצר/שירות, אשר שולם במלואו באמצעות Pay Pal או כל אמצעי תשלום הקיים באתר כמפורט לעיל.

  1. לקוחות: שאלות טכניות:

ניתן לפנות בשאלות טכניות באמצעות האימייל: info@shirk33.sg-host.com ולהיענות בזמן סביר.

  1. שמירת סודיות המידע אודות המשתמש:

10.1 מעבר לשימוש המתחייב על פי תקנון זה מתחייבת Slicha.com שלא לעשות כל שימוש במידע המסופק לה בקשר עם רכישות באתר ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. Slicha.com תאפשר גישה למידע רק לאלה הזקוקים למידע לצורך מכירה/ מתן שירות.

10.2 . Slicha.com נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא Slicha.com אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש לך ו/או למי מטעמך מטעמו, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

10.3 לאתר Slicha.com נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

11.1 אתר Slicha.com אינו אחראי על הקניות המתבצעות באתרי השותפים העיסקיים
שירות "סליחה טלפונית"

סליחה טלפונית:
.

האתר שומר לעצמו את הזכות לא להעביר מסר ללא צורך באישור או עדכון השולח

והאתר אינו אחראי על אופן תגובת מקבל המסר לסליחה הטלפונית.
עם זאת, אנו נעשה את מירב המאמצים לקבלת היענות מצד מקבל המסר.

האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה שלא להעביר מסר או הודעה בעלי תוכן המכיל פגיעה בכל דרך שהיא במקבל המסר, ובין היתר אך לא רק, לא ימסרו דברים פוגעים, משפילים, מעליבים, מיניים, איומים וכיוצ"ב.

"משלוח מכתבים לאלוהים" – האתר מתחייב להטמין את המכתבים לאלוהים הנכתבים באתר בין אבני הכותל המערבי בירושלים, המשמש מקום רוחני דתי לעדות רבות. אין בכוונת האתר לרמוז על קשר ישיר, או קשר עקיף כלשהו עם אלוהים, ו/או לכל דבר אחר זולת הטמנת המכתבים בין אבני הכותל כמתואר לעיל

האתר מאחל לך גלישה נעימה

לשאלות ותגובות ניתן לפנות לכתובת מיל הבאה:

info@shirk33.sg-host.com

הטקסט מיועד לשני המינים