סליחה בזוגיות

אהבה שלי אני חיה בפחד

אהוב שלי הלוואי והייתה מילה בפי היכולה להביע יותר את הצער שאני מרגישה. אני מצטערת יקירי! לא הייתה בכוונתי לשקר לך.. בתקופה האחרונה אני חיה […]

אהבה.. [ יסמין ]

אהבה..שהחיוך הדבילי הזה יצוץ כשאני אותך אראה.. שאני אוכל לחשוב שעות על מה אתה עכשיו עושה.. שיהיה את הניצוץ הזה ברקע שאתה מולי תהיה.. שתהיה […]

אהוב יקר שלי

מלאך שלי…. סליחה שהיו ימים והייתי קשה ואיומה. סליחה שהייתי אטומה ומסוגרת בעצמי. סליחה שהיו דמעות בענייך. סליחה שהדפתי והרחקתי אותך ממני פעם אחר פעם. […]