סליחה גם אני נפגעתי

סליחה אחי שלי לא ידעתי

סליחה שלא ידעתי לעשות כלום אם כל מה שידעתי. סליחה שלא דאגתי שתקבל יותר צומת לב ממה שקיבלת. סליחה שלא הייתי שם בשבילך. סליחה שאני […]

פגעו בי מספיק

ישנם הרבה אנשים שפגעו בי אינני יודעת אם זה בשוגג או במזיד, קנאה או אהבה, . לא משנה מה תפקידו של האדם הוא היא צריכים […]