סליחה לאלוהים

סליחה שבלב

אנא מלך רחום וחנון אני מבקש סליחה על כל חטאי שעשיתי אני מאוד מצטער ומאוד מבקש שתסלח לי אני יודע שאתה כל יכול ומלך רחום […]

אלוהים שלי אלוהים שלי

אלוהים שלי אלוהים שלי רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה ובחלום ראיתי אותה היא היתה מקסחמה ועשיתי לה עשיתי לה לה לה ועשיתי לה לה […]

על כל השטויות שעשיתי

אלוהים אני מבקשת ממך סליחה על כל מה שעשיתי השנה שלא ידעתי איך צריך להתנהג ועל זה שלקחתי על עצמי דברים ולא קיימתי אותם מקווה […]